Bytový dům Zlín, Partyzánská

  • 2008 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Libor Stavjaník
  • oceněni: Stavba roku Zlínského kraje 2008

Nárožní pozemek je umístěn na patě svahu, místně označován jako „vysoká mez“. Místo je na hranici dvou městských prostorů, obytné čtvrti (Nivy) a městské třídy (ul. Sokolská). Pozemek se prudce svažuje směrem k jihovýchodu a umožňuje širokoúhlé výhledy na východní část města. Čtyřpodlažní budova s nadstandardním bydlením (celkem 6 bytů) je tvořena jedinou hmotou, která vyrůstá z podnože, kde je umístěno parkování. Platforma je díky svažitosti pozemku zahloubena do stávajícího terénu a je na stejné výškové úrovni jako přiléhající komunikace. Hmotová kompozice objemu je výrazně ovlivněna nárožní polohou. Důležité je měřítko, proporce a materiálová redukce.
Po konstrukční stránce je budova kombinací zděné a železobetonové monolitické technologie. Charakteristické je střídmé používání materiálů: hladká světle šedá omítka, smrková okna v přírodním odstínu, žárově zinkované ocelové prvky, pohledový beton, lité teraco apod.